BESKRIVNING AV TJÄNSTEN


LogForce™ är en ny programtjänst avsedd för skogsbranschens transporter.

Med hjälp av LogForce™-programtjänsten kan transportföretagaren planera och styra transportkedjan för rundvirke, skogsenergi, flis och andra biprodukter från skogsindustrin, från utgångslagret till den slutliga användningsplatsen. Tjänsten omfattar alla planerings- och fordonsprogram som transportföretagaren behöver. Med LogForce™-tjänsten kan transportföretaget erbjuda sina tjänster åt olika skogsbolag via ett enda datasystem.

För att använda tjänsten behöver du en dataterminal med en webbläsare, t.ex. en bärbar dator eller en fordons-PC.

De viktigaste funktionaliteterna

 • Administrering av resursinformation
 • Administrering av totalkapacitet
 • Mottagning av transportbeställningar från skogsbolag
 • Planering av transport och upprättande av tidtabeller
 • Administrering av lagret
 • Kartfunktion
 • Utförande av lastning

Andra LogForce™-funktionaliteter:

 • Transportprogram
 • Kommunikationsfunktionaliteter
 • Meddelandelogg
 • Förflyttning och vägning av utgångslager
 • Begäran om ändring av utgångslagrets information
 • Kombinering av laster
 • Lastvågslogg och kalibrering av lastvåg
 • Transportrapporter