KUNDER

Metsä Group och Stora Enso samt deras transportpartners använder redan LogForce™-tjänsten. Finlands Forststyrelse tar LogForce i bruk 2018.

I fall en företagare tidigare har kört virke för två bolag, har företagaren varit tvungen att ha två olika datorer och program i fordonet. I framtiden räcker det med en dator och ett transportprogram.

Transportchef Paavo Iittiläinen, Metsä Group

Vi vill vara med om att utveckla skogsbranschen och dess transporter. Så som vi ser det är en gemensam programtjänst en förutsättning för detta arbete.

Upphandlingschef Jari Mutanen, Stora Enso

Det är det viktigaste framsteget inom virkestransporterna under en lång tid. Ett gemensamt program för entreprenörerna förbättrar företagarnas möjligheter att styra de egna transporterna både inom företaget och mellan parterna.”VD Ahti Parviainen, Metsä Karjala Oy